Skärpta krav på skolornas skriftliga omdömen

Alla elever ska varje termin få ett skriftligt omdöme i varje ämne. På detta vis ska föräldrarna få tydlig information om elevens kunskaper. Om eleven riskerar att inte nå målen så ska föräldrarna informeras om detta.

I Lund finns det tyvärr skolor som ännu inte har gett skriftliga omdömen, trots att detta varit lagstadgat sedan höstterminen 2008. Fortsätt läsa

Det är dags att höja lärarlönerna

Alliansen med Folkpartiet i spetsen har nyligen presenterat en ny lärarutbildning. Utblildningen ska bli bättre än dagens på att försörja landets skolor med välutbildade och kompetenta lärare av olika slag. Den nya Skollagen, som presenterades igår, ställer större krav på att lärarna är behöriga i de ämnen de undervisar i.

Att Läraryrkets status måste höjas är uppenbart , men det räcker inte att bara förbättra utbildningen. Hur bra lärarutbildningen än blir så lockas inte många till yrket om lönen, efter tio års tjänst, ligger på 25 000 kronor. Fortsätt läsa

Bra att husockupanter åtalas

Banner från Romano TrajoUnder det senaste året har demokratin satts på hårt prov i Lund. Beslut som har varit impopulära i vissa kretsar har lett till husockupationer, störande av sammanträden samt skadegörelse, hot och trakasserier mot politiker. Själv blev jag som ordförande hårt utsatt när barn- och skolnämnden beslutade att stänga fritidshemmet Romano Trajo. Fortsätt läsa

Ny stadsdel runt Öresundsvägen – Var ska barnen gå i skola?

I kväll har den borgerliga gruppen i barn- och skolnämnden diskuterat kommunens översiktsplan. Ett nytt bostadsområde med 4 500 bostäder planeras vid Öresundsvägen/Värpinge. Enligt planen ska eleverna från detta område gå på Fågelskolan.

Detta räcker inte! Det nya bostadsområdet genererar så pass många barn/elever att Fågelskolan inte räcker till. De yngre eleverna riskerar dessutom att få en osäker väg till skolan.

När barn- och skolnämnden på onsdag yttrar sig över översiktsplanen så kommer vi att påtala denna brist, och begära att både skolor och förskolor planeras inom det nya bostadsområdet.

De rödgrönas skolpolitik skapar ungdomsarbetslöshet

I dagens ledarkrönika i Svenska Dagbladet skriver PJ Anders Linder om vad som kommer att hända med gymnasieskolan om de rödgröna vinner valet.

Förmodligen ingenting!

(S) och (V) har lovat att stoppa Alliansens gymnasiereform. Det skulle innebära att vi behåller den gymnasieskola där en tredjedel av eleverna inte får några slutbetyg. Om vi ska kunna göra något åt ungdomsarbetslösheten måste gymnasieskolan förändras. Vi måste ha en skola som inte leder till misslyckanden, utan som möjliggör en egen försörjning.

En rödgrön valseger i höst vore en katastrof för de unga.

Man kan bevisa vad som helst med offentlig statistik

Genom att plocka ut några enstaka, noga utvalda nyckeltal från den offentliga statistiken kan man bevisa nästan vad som helst. Om man dessutom själv sätter basåret för tidsserien på ett sätt som passar ens egna syften så kan man bevisa ännu mer. En sådan fuling är precis vad Anders Almgren (S) presenterar inför torsdagens fullmäktigesammanträde i Lund.

Fortsätt läsa