Man kan bevisa vad som helst med offentlig statistik

Genom att plocka ut några enstaka, noga utvalda nyckeltal från den offentliga statistiken kan man bevisa nästan vad som helst. Om man dessutom själv sätter basåret för tidsserien på ett sätt som passar ens egna syften så kan man bevisa ännu mer. En sådan fuling är precis vad Anders Almgren (S) presenterar inför torsdagens fullmäktigesammanträde i Lund.

Almgren har valt att göra ett diagram över lärartätheten i Lunds grundskolor och har som basår för sitt index satt år 2006. Han pekar på att nyckeltalet lärartäthet sjunkit med 8% under mandatperioden. Almgren glömmer dock bort att berätta vad som ligger bakom dessa siffror:

  • Flera grundskolor hade vid majoritetsskiftet 2006 inte anpassat lärarantalet till minskade elevantal. Att göra av med mer pengar än man fått sig tilldelat i budgeten ger visserligen vackra nyckeltal, men är knappast ett bevis på god ekonomisk hushållning. Att se till att skolornas lönekostnader håller sig inom budgeten borde vara en självklarhet oavsett politiskt styre.
  • Inrapporteringen av nyckeltal gjordes tidigare av varje enhet, utan någon samordning eller samlad kvalitetskontroll av inrapporterade uppgifter. Detta resulterade i att viss personal kunde rapporteras in dubbelt (av flera enheter). Numera kvalitetskontrolleras inrapporterade uppgifter, vilket har lett till att nyckeltalen blivit mer rättvisande. Tidigare års nyckeltal har dock inte korrigerats av SCB.
  • Att modersmålsundervisningen tidigare var en fri nyttighet för skolorna gjorde att alldeles för stor del av undervisningen bedrevs i grupper med bara en enda elev. Det nya resursfördelningssystemet gör att eleverna får lika mycket modersmålsundervisning, men samordnat i vettiga grupper. Likvärdig eller bättre verksamhet bedrivs alltså med färre lärare. Detta är jag stolt över, även om det inte ger några vidare vackra nyckeltal.

Jag vill kontra med att visa exakt samma statistik, men med 2002 som basår. Jag har dessutom varit så fräck att jag har lagt till en kurva som visar Lunds kostnader för undervisning (dvs utan lokalkostnader, skolskjutsar och annat sånt). Diagrammet nedan visar att de totala kostnaderna för undervisning under förra mandatperioden (S, V, MP) ökade med 10% samtidigt som antalet elever minskade med 10%. Det kanske finns en naturlig förklaring till att nyckeltalen ser ut som de gör men, som sagt, man kan ”bevisa” allt genom noga utvald statistik.

Utvalda nyckeltal för grundskolan i Lund

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s