Om barngruppernas storlek

Lund har bland de minsta förskolegrupperna i landet. I genomsnitt har barngrupperna färre än 15 barn.

Men barngruppstorleken får inte bli ett isolerat mål. Kvalitén på en förskoleavdelning hänger på så många ytterligare faktorer, t ex barnens vistelsetider, barngruppens sammansättning, lokalernas och utemiljöns storlek och utformning samt personalens utbildning och arbetsmetoder. Vid val av gruppstorlek måste samtliga faktorer vägas in.

På flera förskolor har personal och föräldrar gemensamt valt att ha lite större barngrupper (och då även lite mer personal). Detta har av alla parter ansetts vara lämpligt för de aktuella avdelningarna. Värt att notera är också att många av de enskilda förskolorna av pedagogiska skäl valt att ha större barngrupper. Sådana överväganden måste få lov att göras lokalt även inom kommunala förskolor.

Inom de flesta förskolor finns en viss andel barn med s k ”allmän förskola”. Dessa barn har i Lund rätt till 25 tim barnomsorg per vecka (lagkravet är 15 tim/vecka). Dessa barn belastar inte verksamheten i samma utsträckning som ett heltidsbarn, och gruppstorlekarna kan därför i vissa fall – beroende på omständigheterna i övrigt – göras något större.

Antalet barn inom grupperna varierar kraftigt under året. Variationen är så stor som 20%. I augusti lämnar en hell kull 6-åringar, medan de mindre barnen tillkommer successivt under året allteftersom föräldrarna önskar plats. Vi har därför en kraftig topp i slutet av vårterminen, där ett visst överintag sker.

Kravet på att bereda plats till alla barn inom barnomsorgen måste få förtur framför målet att minska barngrupperna. Under 2009 har antalet förskolebarn ökat i något högre takt än nya avdelningar kunnat startas upp. Inom vissa områden har därför en del avdelningar tagit in ett eller ett par barn extra. På samma sätt bör förskolor ta hänsyn till syskonförturer. Genom systemet med Direkt Skolpeng kompenseras dessa förskolor med extra barnpeng, och kan därmed ha en högre personaltäthet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s