Inga lärare sägs upp i Lunds stad

Jag är mycket glad över att skolorna inom Lunds stad inte behöver säga upp några lärare i år. Antalet elever inom högre stader har minskat kraftigt, och det är inte alltid lätt att omplacera högstadiets ämneslärare till de lägre årskurserna.

Förvaltningen har gjort ett mycket bra jobb med att hantera den övertalighet som har uppstått på högstadiet.