Man kan bevisa vad som helst med offentlig statistik

Genom att plocka ut några enstaka, noga utvalda nyckeltal från den offentliga statistiken kan man bevisa nästan vad som helst. Om man dessutom själv sätter basåret för tidsserien på ett sätt som passar ens egna syften så kan man bevisa ännu mer. En sådan fuling är precis vad Anders Almgren (S) presenterar inför torsdagens fullmäktigesammanträde i Lund.

Läs mer

Inga lärare sägs upp i Lunds stad

Jag är mycket glad över att skolorna inom Lunds stad inte behöver säga upp några lärare i år. Antalet elever inom högre stader har minskat kraftigt, och det är inte alltid lätt att omplacera högstadiets ämneslärare till de lägre årskurserna.

Förvaltningen har gjort ett mycket bra jobb med att hantera den övertalighet som har uppstått på högstadiet.