En stark årsredovisning för Lund

Kommunfullmäktige behandlade idag årsredovisningen för 2009. Den visar att vi klarat kommunens ekonomi väl under lågkonjunkturen. Grundskolorna i Lund har, till skillnad mot många andra kommuners, gått fria från nödbromsåtgärder under pågående budgetår, och uppvisar mycket goda resultat.

Att vi klarat 2009 väl innebär också att det inte heller blir några tvära kast under 2010. Skolorna kan fullfölja den planering man haft sedan tidigare. Vi eftersträvar stabila förutsättningar som är kända tidigt. Låt os nu bara hoppas – för skolornas skull – att inte valet i september skapar ny politisk turbulens.

Mer om lärarnas arbetstid

Det har hettat till i bloggosfären när det gäller lärarnas arbetstider och avtalsförhandlingarna med SKL. Det känns skönt att flera liberala skolpolitiker, oberoende av varandra, drar samma slutsatser om den omöjliga konfrontation med lärarfacken som SKL är på väg att hamna i. Fortsätt läsa