Självklart välkomnar vi nya friskolor

Monica Molin (S) har idag en märklig debattartikel i Sydsvenskan, där hon säger ett tydligt nej till nya friskolor i Lund.  Jag är av precis motsatt åsikt.

Lund växer just nu så det knakar. Etableringen i Lund av ESS och MAX-IV kommer att öka tillväxten ytterligare. Det är en stor utmaning för oss att utöka den kommunala servicen så att den matchar tillväxten. För dem som så önskar ska det dessutom finnas icke-kommunala alternativ.

Fortsätt läsa

Har Lund landets värsta mobbarskolor?

Folkhälsoinstitutet har gjort en enkät där man frågat landets niondeklassare om det förekommer mobbning i deras klass. Utefter detta har Dagens Samhälle gjort en ranking av landets skolor, och i en artikel den 20/5 utpekas skolorna i toppen, bl a några lundaskolor, som ”de värsta mobbarskolorna”. BEO Lars Arrhenius uttalar sig också kritiskt mot dessa skolor.

Fortsätt läsa

Integration på Norra Fäladen flyter inte friktionsfritt

Nyligen anmäldes Lunds kommun till Skolinspektionen för att vi enligt anmälaren inte arbetat tillräckligt med integrationen. En artikel om detta publiceras i Skånska Dagbladet 14/5.

Inför läsårsskiftet ville rektorn på Backaskolan integrera eleverna genom att upplösa de tre befintliga andraklasserna klasser och bilda två helt nya tredjeklasser. Detta skulle dels innebära att de befintliga klasskamrats- och lärarrelationerna bröts upp, dels att de nya klasserna skulle få 31 resp 32 elever!

Som skolpolitiker får jag inte lägga mig i detta beslut, eftersom skolornas klassindelning enligt grundskoleförordningen beslutas enväldigt av rektor. Däremot har vi inom Lunds kommun en policy för brukarinflytande. Den innebär att rektor ska samverka med föräldrarna vid denna typ av förändringar. Jag insisterade därför på att brukarpolicyn skulle följas.

Fortsätt läsa