Har Lund landets värsta mobbarskolor?

Folkhälsoinstitutet har gjort en enkät där man frågat landets niondeklassare om det förekommer mobbning i deras klass. Utefter detta har Dagens Samhälle gjort en ranking av landets skolor, och i en artikel den 20/5 utpekas skolorna i toppen, bl a några lundaskolor, som ”de värsta mobbarskolorna”. BEO Lars Arrhenius uttalar sig också kritiskt mot dessa skolor.

Denna slutsats utifrån enkätsvaren är direkt felaktig. Mobbning förekommer på alla skolor. På en skola med ett fungerande antimobbningsarbete är både elever och personal medvetna om detta. Man kanske har kompissamtal varje vecka, där man tar upp allt som hänt i klassen och på skolan. Självklart får man då höga värden i Folkhälsoinstitutets undersökning, men inte beroende på exceptionellt hög förekomst av mobbning, utan på grund av ett väl fungerande antimobbningsarbete. Ju bättre antimobbningsarbete desto högre värde.

Det som oroar mest är att många av landets skolor enligt enkätundersökningen har väldigt låg förekomst av mobbning. Detta kan vara en signal på att skolan lyckats dåligt med att medvetandegöra den mobbning som av och till förekommer på alla skolor.

Folkhälsoinstitutet, BEO och Dagens Samhälle bör tänka efter. Helst innan man formulerar sina enkäter, men åtminstone innan man drar förhastade slutsatser. Om man verkligen vill mäta förekomsten av mobbning måste man fråga på ett annat sätt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s