Budgetdisciplin!

När man pratar om budgetdisciplin framstår man snabbt som en torr byråkrat.

Men budgetdisciplin är viktigt. Alla enheter inom kommunen skall bedriva sin verksamhet inom de budgetramar som man har fått sig tilldelade. Annars kommer pengarna med nödvändighet att behöva tas från någon annan verksamhet. Detta kullkastar då helt den politiska prioritering som gjorts. Tänk er själva om var och en av skolförvaltningens 92 enheter skulle göra av med så mycket pengar de ansåg sig behöva, i stället för de som de fått sig tilldelade.

En sådan självsvåldighet med kommunala medel får naturligtvis aldrig accepteras. Man kan naturligtvis tycka vad man vill om den politiska prioriteringen, men det är viktigt att den respekteras och verkställs. Varje enhet ska därför ha en ekonomi som följer en balanserad budget, eller om så inte är fallet redovisa och genomföra de åtgärder som behövs för att uppnå en ekonomi i balans.

När en enhet eller ett skolområde visar en negativ prognos så ålägger vi genast enheten att ta fram en åtgärdsplan.  I denna får enheten redovisa dels hur man ska anpassa kostnadsnivån till de tilldelade resurserna (s k kostymanpassning), dels hur man planerar att återhämta det uppkomna underskottet.

Ohanterade obalanser i ekonomin har en tendens att växa snabbt. En underlåtenhet att vidta åtgärder under vårterminen får naturligtvis den effekten att större åtgärder måste vidtas vid terminsskiftet, vilket är olyckligt. Det är därför som vi vid befarad obalans ställer krav på att åtgärder vidtas snabbt.

Det är också viktigt att kostnadsläget vid utgången av året, även för enheter med god ekonomi, är anpassat till elevantalet. I annat fall uppstår lätt ett svårhanterbart strukturellt underskott under vårterminen följande år.

När jag som politiker ställer krav på budgetdisciplin är det lätt att jag framstår som en känslokall batongpolitiker. Den risken är jag beredd att ta.  För om budgetdisciplinen brister så kan vi inte längre sätta in resurserna där vi tror att de behövs. Då hamnar resurserna på de enheter som självsvåldigt roffar åt sig mest.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s