Låt tusen blommor blomma…

… men låt niohundra dö. Utvärdera verksamheterna genom ”pedagogisk revision”.

I Lund finns det en tradition av att ge skolorna en mycket stor pedagogisk frihet. Tanken bakom detta är att stimulera skolutveckling. Engagerade föregångare bryter ny väg, och andra kan följa efter.

Men blir det så i praktiken? Eller blir det bara spretigt?

Fortsätt läsa

Budgetbluff från (S)

I oppositionens förslag till budget för Lund 2011 föreslår (S), (V), (MP) och (DV) att kommunalskatten ska höjas med 40 öre. Detta är en bluff. Man har baserat budgeten på att en rödgrön regering ska ge ett ökat statsbidrag till kommunerna, s k Mona-pengar. Men regeringen tar ju inte dessa pengar ur egen ficka utan hämtar in dessa med ökade skatter (eller minskade jobbskatteavdrag) motsvarande ca 20 öre.

Oppositionsbudgeten i Lund förutsätter alltså en skattehöjning på 60 öre – någonstans.

Sedan ska man inte glömma att oppositionen i Regionen vill höja skatten ungefär lika mycket.

Se mer i Skånska Dagbladet och Sydsvenskan.