Ingen kioskvältare i Lund

Mona Sahlins (S) utspel om 30 timmars förskola är ingen kioskvältare i Lund. Löftet gäller barn till arbetslösa och föräldraldediga, och berör ca 700 lundafamiljer.

Men just i Lund lär detta valfläsk få liten betydelse. I Lund erbjuder vi nämligen redan 25 tim/v, dvs långt mer än de 15 tim/v som krävs i skollagen. Tanken med denna tid är att alla barn ska få del av de pedagogiska passen i förskolan. För detta räcker det förmodligen med 25 tim/v.

Det är inte många som utnyttjar dagens möjlighet fullt ut. Många föräldrar väljer att vara med sina barn – när de har möjlighet.

Se artiklar i Sydsvenskan, Dagens Nyheter, Skånska Dagbladet och Svenska Dagbladet.

Fler förskolor ska minska barngrupperna

Fler förskolor behövs för att minska barngrupperna. Folkpartiet Liberalerna i Lund föreslår därför:

  • att vissa planerade förskolebyggen tidigareläggas.
  • att nybyggnadsplanerna utökas med ytterligare förskolor.
  • att fler familjer, om de så önskar, erbjuds plats i uteförskolor, bl a genom förskolebussar.

Fortsätt läsa

Slaget är varken förlorat eller vunnet

Enligt en opinionsundersökning gjord i Sydsvenskan den 7/7 blir det inget maktskifte i Lund efter valet 2010.

Folkpartiet och Centern har i undersökningen tappat två mandat vardera, och Moderaterna går framåt med två. Men man ska minnas att de sista mandaten för varje pari är alltid lite osäkra. Om man ligger precis på gränsen i båda valkretsarna kan två mandat hänga på en handfull röster. Allt kan hända fram till valdagen.

Fortsätt läsa