Varför bara i valrörelsen?

Flera gånger den senaste veckan har jag fått frågan: – Varför ser vi dig bara när det är valrörelse?

Svaret är enkelt. Det är bara att titta i min mailbox. Inför valrörelsen blir jag inbjuden till både det ena och det andra. Jag har av ett folkdanslag blivit ombedd att delta i en hambouppvisning. En invandrarförening vill röka vattenpipa med mig och prata integration. Och bilismlobbyn vill att jag ska delta i ett folkrace.

Jag tackar nej till det mesta.

Jag lär mig gärna dansa hambo. Och att röka vattenpipa med arabiska vänner är något jag gärna gör, även när det inte är valrörelse. Men jag ogillar verkligen allt fjäskande som är ett  oblygt mellanting mellan mutor och utpressning. Sådant ställer jag inte upp på!

Jag kommer ändå, så långt min kalender räcker, att delta i sådant som på ett anständigt sätt kan ge en bättre dialog mellan politiker och medborgare. Men jag vill inte att politiker ska vara något man bara gullar med några veckor vart fjärde år. Kommunikationen mellan politiker och medborgare måste fungera kontinuerligt, valår eller ej.

Ja, jag kommer att synas extra mycket eftersom det är valrörelse. Men mitt erbjudande om dialog kommer att finnas i fyra år till (minst).

Drogerna ska bort

Droghanteringen i Lund måste stoppas och här har skolorna en viktig uppgift. Personalen i skolan har daglig kontakt med eleverna och kan, om de får utbildning för det, se tidiga tecken på missbruk.

Sydsvenska Dagbladet skriver idag om den utbildning för som planeras för personalen på gymnasieskolorna i Lund. Men vi vet att droger förekommer även i grundskolan, och att missbruk startar i allt lägre åldrar.

Jag vill därför att även grundskolans personal ska få utbildning. På så sätt får vi ett effektivt förebyggande arbete, och kan ingripa resolut för att rädda brukande elever.

Burkan är speciell

Regeringen och utbildningsminister Jan Björklund har föreslagit ett förtydligande av rektors befogenheter. Lärare och elever ska kunna förbjudas att bära plagg som hindrar undervisningen, även om det handlar om religiösa plagg.

Förslaget väcker många märkliga reaktioner, och debattens vågor går heta kring det som kallas ett ”burkaförbud”. Men förslaget handlar faktiskt inte om ett burkaförbud, utan är ett lovvärt försök att klargöra rektors befogenheter. Självklart ska rektor få ingripa mot sådant som gör att undervisningen inte fungerar. Och när man inte kan se elevens eller lärarens ansikte så kan knappast undervisningen fungera.

Fortsätt läsa