Därför ska du kryssa mig på söndag!

Det har varit mycket politik i medierna de senaste veckorna. Några har blivit övertygade, andra bara förvirrade. Här ger jag dig dig tre goda skäl till att kryssa mig på Folkpartiets valsedel i Lund.

Lars Hansson1. Lund ska ha landets bästa förskolor och skolor 

Lund ligger på topp i nationella jämförelser. Och så ska det fortsätta att vara. ”Läsa, skriva, räkna” låter kanske som en klyscha, men det är skolans huvuduppgift. Jag vill satsa på utbildade lärare, fler specialpedagoger och bättre elevhälsovård. Det är också viktigt att skolan hela tiden använder sina resurser på rätt sätt. Onödig administration och dödfödda projekt ska bort.

En bra skola ger eleverna framtidsmöjligheter, och avgör därmed hela samhällets framtid.

2. Barn/elever med behov av stöd ska få det

Barn/elever med inlärningssvårigheter, funktionshinder eller andra problem måste få ett professionellt stöd. Ofta räcker det inte med att minska gruppstorleken eller att sätta in en elevassistent. Sättet att undervisa måste i många fall anpassas efter elevens speciella svårigheter.

Bristande stöd får inte bara konsekvenser för eleven med svårigheter. En utåtagerande elev eller en elev som behöver klasslärararens hela uppmärksamhet kan skapa en ohållbar undervisningssituation för hela klassen.

Det är viktigt med tidig upptäckt och professionellt utformat stöd. Fler skolpsykologer och specialpedagoger!

3. Mindre flum i skolan

Kunskaperna i matematik har sjunkit dramatiskt i hela landet. Samma tendens finns inom alla naturvetenskapliga ämnen. Någonting har hänt. Kanske är det nya sätt att undervisa som fungerar sämre. Kanske saknas det lärare med specialutbildning i dessa ämnen.

Det finns inget färdigt svar. Men vi har ett ansvar för att vända utvecklingen. Lunds skolor ska därför bedriva forskning/utveckling tillsammans med universitet och lärarhögskolor. Vi kan inte stillasittande se på när kunskapsresultaten försämras.

Så här gör du:

Du kryssar mig på plats 9 på Folkpartiets kommunfullmäktigelista eller på plats 10 på riksdagslistan. Kom ihåg att du bara får sätta ett kryss per valsedel.

Valsedel kommunfullmäktige

Valsedel kommunfullmäktige

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s