Öppet brev till Anders Almgren (S)

Nedanstående mail har jag idag skickat till oppositionsrådet Anders Almgren (S), med anledning av felaktiga uppgifter som (S) presenterat i valrörelsen.

Hej Anders!

Jag har de senaste veckorna fått flera upprörda mail från förskoleföräldrar, som av dig fått mail med uppgift om att ”Sedan 2007 har det blivit 400 fler barn i förskolan, samtidigt som personalen minskats med 50 heltidstjänster!”.

År 2007 rapporterade Lund av misstag in ett felaktigt personalantal till SCB/Skolverket. Du avfärdade då mitt påstående om statistikfel och bad skolcheferna om en förklaring. Det fick du också, och för att fräscha upp ditt minne bifogar jag deras svar nedan.

Trots att du vet att Skolverkets uppgifter är felaktiga har du använt dessa felaktiga siffror i valrörelsen. Jag tycker att det är trist.

Jag skulle därför vilja att du är hederlig och kontaktar dessa föräldrar på nytt och korrigerar din uppgift om den påstådda ”minskningen”. I ditt mail nedan skriver du ju att du ”inte ville svartmåla de verksamheter som gör ett otroligt bra jobb”.

Med vänlig hälsning

Lars Hansson
lars.hansson@lund.se
070-551 32 64

 Från: Leufstedt Lena [mailto:Lena.Leufstedt@lund.se]
Skickat: den 29 maj 2009 18:19
Till: Almgren Anders
Kopia: Wall-Berseus Ann-Britt
Ämne: SV: Angående besked om utredning om försämrad personaltäthet i förskolan


Hej Anders!

Det är inte en faktisk minskning med 69 tjänster och det är riktigt att vi försöker se vad det beror på. Det är inte alldeles enkelt att reda ut.

Vi har kunnat konstatera att för 2007 har även arbetsledare som inte arbetar i barngrupp felaktigt rapporterats som personal i barngrupp inom Lunds stad. Detta står  för 22,25 tjänster.

2007 togs uppgifterna för Lunds stad via personalsystemet och då har vissa uppskattningar gjorts avseende bl.a. i vilken utsträckning ledigheter tillsatts med vikarier. Sannolikt har vi uppskattat att vikarier satts in i större omfattning än vad som varit fallet. Dessutom finns i systemet ett antal anställda inom förvaltningen som inte är knutna till någon specifik arbetsplats.  Vi uppskattar att detta står för ca 10 tjänster

Till detta kommer att viunder hösten 2008 hade fem avdelningar i malpåse och en avdelning som lades ned vilket motsvarar ca 17 tjänster. En del av personalen var vid mättillfället på väg från sin gamla arbetsplats  till en ny. I de fall det var till en ny förskola som t ex Ormen Långe och delar av Tåget så kom personalen efter den 15 oktober och har därför sannolikt inte rapporterats in av någon verksamhet. Vi uppskattar att det kan röra sig om ca 10 tjänster.

Ca 43 av de 69 tjänsterna beror på sättet att rapportera och är ingen faktisk minskning och detta känns verkligen inte bra vilket jag verkligen beklagar.

När det gäller faktisk minskning har Lund Öster  en minskning med 7,55 tjänster .Resterande differens beror på en minskning med drygt 18 tjänster inom Lunds stad  vilket motsvarar den minskning med 18,4 tjänster för barn i behov av särskilt stöd  som gjorts mellan 15 april och 15 oktober 2008. 

För 2008 har uppgifterna begärts in från verksamheterna även för Lunds stad vilket Lund Öster gjorde såväl 2007 som 2008.

Vid nästa mätning kommer vi att göra en bedömning  av de uppgifter som verksamheterna lämnar in i förhållande till den statistik som vi kan ta ur systemet.

Lena Leufstedt

Förvaltningschef

Barn-och skolförvaltning Lunds stad

046 358292

lena.leufstedt@lund.se


Från: Almgren Anders
Skickat: den 28 maj 2009 18:31
Till: Wall-Berseus Ann-Britt; Leufstedt Lena
Ämne: Angående besked om utredning om försämrad personaltäthet i förskolan

Hej,

Av årsredovisningen som antogs av KF för några veckor sedan samt SCB-statistiken har det framgått att det förra året blev 227 barn fler i förskolorna i Lund, samtidigt som antalet heltidstjänster i barngrupp minskade med 69. Detta har de borgerliga partierna konsekvent viftat bort som påhitt. Under dagens sammanträde i kommunfullmäktige meddelade Lars Hansson att dessa siffror inte kan stämma och att det pågår en utredning som ska visa detta. Är så fallet och när förväntas den i så fall vara klar? Vad har ni hittills sett och vad verkar fel i den inrapporterade statistiken som väl verksamheterna själva står för?

Jag vill gärna ha information om detta så snart det går. Innan jag gick ut med pressmeddelandet kollade jag med några av era ekonomer som då bekräftade att siffrorna med all sannolikhet var rätt, men nu måste något ha inträffat. Jag gjorde det för att inte gå ut med osäkra uppgifter och valde den officiella statistiken eftersom jag inte ville svartmåla de verksamheter som gör ett otroligt bra jobb, ofta med tuffa förutsättningar. Återkom gärna med kommentarer. Jag bifogar det material som jag gjort och samlat i ärendet.

Med vänlig hälsning,

Anders Almgren

Oppositionsråd (S)

Lunds kommun

Rådhuset, Stortorget

Box 41, 221 00 Lund

Telefon: 046-35 52 80

Mobil: 0708-47 88 17

Fax: 046-35 52 81

E-post: anders.almgren@lund.se

Web: www.lund.se

Länkar: Skånska Dagbladet, Skånska Dagbladet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s