Ska vi räkna antalet krokar per kapprum – eller ska vi mäta kvalitén?

Just nu förs en intensiv och intressant diskussion om kvalitén inom Lunds förskolor. Men diskussionen haltar rejält. Ett omotiverat stort fokus läggs på det som kallas ”barngruppernas storlek”.

Alla vet att små barngrupper är gynnsama för barnens utveckling. Men barngruppsstorleken är inte den enda kvalitetsfaktorn. Mängden närvarande personal, personalens utbildning och skickligheten i det pedagogiska hantverket har minst lika stor betydelse. Faktorer som kontinuitet (i personal- och barngrupp), pedagogisk samsyn, arbetssätt, barnens vistelstider och åldershomogenitet har också betydelse. Fortsätt läsa