Dundertabbe från Skolverket ger missvisande lärarstatistik

Skolverkets statistik över personal i grundskolan (SIRIS) är helfel. Vi upptäckte i Lund stora skillnader mellan kommunala och fristående skolor, som varken kunde förklaras av skillnader i resurser eller skillnader i elevantal.
Läs mer

Annonser