Stödundervisning, läxhjälp och RUT

Idag har Dagens Samhälle stora artiklar om läxhjälp med många felaktiga slutsatser. Man gör en dundertabbe när man låter politikerna ta ställning till om läxhjälp ska ges av skolan, eller om föräldrarna ska få RUT-avdrag för det. Det ena utesluter nämligen inte det andra. Läs mer

Annonser