Zarembas kritik av skolan är inte konstruktiv

Maciej Zaremba går i DN den 9/12 till hårt angrepp både mot lärarutbildningen och mot lärarkåren. Man kan med rätta kritisera den lärarutbildning som bedrivits de senaste årtiondena. Brister i lärarutbildningen kan ha gjort många lärare mindre rustade för sin arbetsuppgift. Men Maciej Zaremba går för långt när han i det närmaste inkompetensförklarar stora delar av lärarkåren. Fortsätt läsa

Resultatet av PISA visar inte elevernas problemlösningsförmåga

Idag presenterades resultatet av OECD:s stora skolundersökning PISA. PISA mäter femtonåringars förmågor inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Årets undersökning har matematik som huvudinriktning. Undersökningen visar att svenska elevers förmågor har sjunkit. Men den som på allvar tror att elevernas problemlösningsförmåga har minskat har inte sett dem spela datorspel. Fortsätt läsa