I huvet på en huvudman

Att vara huvudman i en sparbanksstiftelse

Enligt Nationalencyklopedin är huvudman en benämning på den som bär huvudansvaret för en verksamhet eller en institution. I  en sparbanksstiftelse är detta ansvar inte särskilt påtagligt. Stiftelser följer nämligen stiftelselagen, och enligt denna är det styrelsen, och inte huvudmännen, som har ansvaret för verksamheten. Fortsätt läsa