Avskyvärt vänstervåld i Limhamn

Demonstrationer är ok, men de ska ha som syfte att manifestera en uppfattning, inte att störa eller förstöra för andra som vill sprida sina åsikter.

Jag avskyr nazism och rasism i alla dess former, men jag blir lika upprörd över bilderna från Limhamn där demonstrationen verkar ha haft som mål att hindra andra från att komma till tals. Maskerade demonstranter som kastar bengaliska eldar och brinnande marschaller, som slår på polishästar och som försöker sparka sönder polisbilar, det är ett våld som aldrig får accepteras!!!
Bilderna i Sydsvenskan talar sitt tydliga språk. Detta var inte en fredlig motdemonstration. Det var, åtminstone delvis, en i förväg planerad aktion med syfte att sätta sig över lagen och med våld driva bort nazisterna.

Svenskarnas parti är visserligen vidrigt, men lynchning är vidrigare. Jag hoppas att våldsverkarna i Limhamn kan identifieras och likt Anton Nilson dömas för sina dåd. Alla partier, även de vidriga, ska kunna yttra sina åsikter. Om denna typ av våld på minsta sätt accepteras eller tolereras mot ytterlighetspartier är risken stor att metoderna blir okej mellan alla politiska motståndare. En sådan utveckling skulle vara förödande för Sverige.

Eva Dahlgren förespråkar en betydligt trevligare metod: ”Låt nazister o rasisters snedvridna tankar o ord dö i den friska luften på folktomma fält.”.

Och man blir påkörd när man försöker ställa sig i vägen för ett fordon i rörelse. Det borde till och med en vänsteraktivist begripa.

Miljöfarliga vallöften från (S)

I Lund föreslår (S) en mycket märklig budget för kommunen. Man finansierar sina fagra vallöften med en ökad utdelning från det kommunalägda energibolaget Kraftringen.

Detta är ett mycket oroväckande förslag. Kraftringen har gjort stora investeringar i miljövänlig energiproduktion (Örtoftaverket) och står inför ytterligare stora investeringar. Även dessa handlar i många fall om anpassningar till miljövänligare produktion.

Dessutom behöver Kraftringen konsolideras. De stora investeringarna har till stora delar finansierats med upplåning, och har gjort koncernen känsligare för ränte- och konjunktursvängningar. Ett alltför stort vinstuttag ur koncernen sänker koncernens kreditvärdighet, vilket leder till högre lånekostnader.

Förslaget från (S) riskerar alltså att få två allvarliga konsekvenser:

  • De kommande miljöinvesteringarna uteblir.
  • Kraftringen tvingas höja el- och fjärrvärmepriserna.

Att finansiera kommunal verksamhet via el- och fjärrvärmeräkningen är att ta ut en dold skatt. En skatt som bara drabbar hälften av kommuninvånarna. I halva kommunen är det nämligen privatägda Skånska Energi, och inte Kraftringen som har nätkoncession.

Kraftringen drivs tillsammans med tre grannkommuner, och vinstutdelningen regleras av en gemensamt överenskommen utdelningspolicy. Lunds kommun har visserligen egen majoritet på bolagsstämman, men att bryta mot ingångna överenskommelser är inte snyggt. Och detta är precis var (S) vill göra.

Men den allvarligaste frågan är hur övriga partier i Lund ställer sig till minskade miljöinvesteringar inom Kraftringen. (S) skulle, vid ett eventuellt maktskifte i Lund, inte få med sig varken (MP) eller (V) på detta befängda förslag, och skulle då tvingas att höja skatten ytterligare för att finansiera sina fagra vallöften.