Ny lag underlättar för International School of Lund – Katedralskolan

Enligt gällande skollag får endast friskolor bedriva internationella skolor. Det får alltså inte kommuner, med mindre än att skolan följe både den internationella och den svenska läroplanen, vilket i praktiken är en omöjlighet. Detta har varit ett stort problem i Lund, en stad med många tillfälligt boende barnfamiljer. Men 2006 startade vi, de juridiska problemen till trots, en kommunal Internationell skola.

De dubbla regelverkan har orsakat svårigheter för skolan, och jag har därför, i egenskap av skolnämndsordförande, regelbundet uppvaktat Utbildningsdepartementet för att få till stånd en lagändring. Det har blivit en bra dialog och nu finns det ett färdigt lagförslag. I slutet av veckan skickar Regeringen förslaget vidare för lagrådsremiss och riksdagsbehandling.

Så här skriver regeringen:

För att säkerställa att företag, universitet, högskolor och andra arbetsgivare kan attrahera kompetent arbetskraft från utlandet är det av yttersta vikt att det finns utbildning att tillgå i den utsträckning som efterfrågas för medföljande barn. För dessa barn och ungdomar är det ofta internationella skolor som efterfrågas. Erfarenheten visar dock att sådana utbildningar inte alltid erbjuds i den utsträckning som behövs.

Även kommuner kommer därför, efter medgivande från Skolinspektionen, att få vara huvudmän för internationella skolor som enbart tillämpar en internationell läroplan.

I promemorian föreslås en ny definition av vad som utgör en internationell skola.

  1. där utbildningen, i stället för att följa en svensk läroplan, bedrivs enligt ett annat lands läroplan eller en internationell läroplan, och
  2. som i första hand tar emot elever som är bosatta i Sverige för en begränsad tid.

Internationella skolor på grundskolenivå med kommunal huvudman föreslås få ta emot följande elevkategorier för fullgörande av skolplikt:

  • elever som är bosatta i Sverige för en begränsad tid,
  • elever som gått i skola utomlands under en längre tid och vill avsluta sin utbildning i Sverige, och
  • elever där det finns grundad anledning att anta att eleven kommer att lämna Sverige för en längre tid.

Däremot får man inte rätt att gå i en internationell skola enbart för att man har skolans undervisningsspråk som modersmål.

När det gäller undervisning i svenska föreslås dock en viss reglering utöver den internationella läroplanen. Elever som är bosatta i Lund för en begränsad tid ska ges undervisning i svenska ”i den omfattning de behöver”. Elever som går längre tid i internationell skola ska få undervisning i svenska enligt den vanliga kursplanen för ämnet.

Äntligen får vi förutsättningar att driva ISLK på det sätt vi vill, dvs enligt läroplanen från International Baccalaureate. Detta kommer verkligen att gynna de elever som vistas kort tid i Lund. Undervisningen på ISLK kommer att kunna anpassas för deras behov och förutsättningar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s