Omtag för skollokaler i Centrum

Tjänstemännen har föreslagit stora förändringar av skolorganisationen i Centrum och på Väster. De föreslagna förändringarna berör bl.a. Svaneskolan, Vårfruskolan, Apelskolan, Palettskolan och Fågelskolan.

Förslaget är ett rent tjänstemannaförslag och har inte behandlats politiskt, men har gått ut på en bred remiss för att vi ska få in så många synpunkter som möjligt.

Det har redan kommit många reaktioner på förslaget, eftersom det innehåller stora förändringar av skolstrukturen. Många av reaktionerna är befogade. Framför allt saknar förslagen pedagogiska argument för de föreslagna förändringarna, analys av skolvägar/trafiksituation och ett allmänt barnperspektiv. Man måste även fundera över om förslagen har en integrerande eller segregerande effekt.

Jag har därför, i samråd med förvaltningschefen, valt att dra tillbaka det liggande förslaget. Vi kommer att lämna öppet för remissvar remisstiden ut, men kommer därefter att göra ett omtag. Förvaltningen kommer att få i uppgift att ta fram ett omarbetat förslag med utgångspunkt från de frågor som väckts.

Vid varje förändring görs det ett stort antal överväganden. Det är viktigt att dessa beskrivs och att argumenten för förändringsförslagen blir tydliga. Det är en förutsättning för att remissinstanserna (föräldrar, personal m.fl.) ska kunna förhålla sig till förslagen på ett konstruktivt sätt.

Den demokratiska processen är viktig. Brukarna ska ha stort inflytande över hur verksamheten utformas. Dessutom är det föräldrar och personal som känner verksamheten bäst. Deras synpunkter är därför ovärderliga. Men då är det också viktigt att de får väl underbyggda förslag att förhålla sig till.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s