Har Lund någon skolplanering?

I en artikel i Skånska Dagbladet den 14/11  riktar Christer Wallin (M) hård kritik mot skolplaneringen i Lund. Jag är själv kritisk, men min kritik riktar sig i lika stor utsträckning mot (M) som mot de styrande partierna (S) och (MP). Läs mer

Annonser

Lunds kommun måste få koll på sina siffror

Lokalkostnader

I början av året reagerade jag över att grundskolans lokalkostnader ökat på ett orimligt sätt i Skolverkets statistik (SIRIS) för 2014.

skarmklippNär jag nu tittar på de nya siffrorna för 2015 så upptäcker jag att grundskolans lokalkostnader plötsligt minskat med nästan 20%!!!

Det är alltså helt uppenbart att inrapporteringen för 2014 varit kraftigt felaktig. Läs mer