Lunds kommun måste få koll på sina siffror

Lokalkostnader

I början av året reagerade jag över att grundskolans lokalkostnader ökat på ett orimligt sätt i Skolverkets statistik (SIRIS) för 2014.

skarmklippNär jag nu tittar på de nya siffrorna för 2015 så upptäcker jag att grundskolans lokalkostnader plötsligt minskat med nästan 20%!!!

Det är alltså helt uppenbart att inrapporteringen för 2014 varit kraftigt felaktig. Samtidigt var det denna statistik från 2014 som användes i Kommunkontorets analyser inför kommunens budgetarbete.

Inrapporteringsfel av detta slag gör att man inte bara ifrågasätter inrapporteringen för 2014, utan även inrapporteringen för övriga år. Rapporterar vi enligt SCB:s anvisningar? Rapporterar vi på samma sätt som övriga kommuner? Kan det vara så att vi rapporterar internhyra i stället för självkostnad?

Är Lunds lokalkostnader verkligen högre än andra kommuners?

Undervisningskostnader

Kommunkontoret har också presenterat märkliga uppgifter om kostnadsläget för Lunds grundskolor. Presentationen antyder att Lund skulle ligga mycket högt över både snittet i kommungruppen och i riket, en bild som jag inte alls känner igen.

Jag gick in i SIRIS (Skolverkets och SCB:s statistik) och dubbelkollade, och vid en första anblick verkar det som om Lunds kostnader för undervisning rusat iväg de senaste två åren. Enligt SIRIS så ökade kostnaderna med 13% under 2014 och med 7 % under 2015.

skarmklippDet säger sig självt att dessa helt orimliga förändringar inte stämmer med verkligheten. Skolpengen har ju inte ökat med 20% under dessa två år!

Förklaringen ligger i stället i sättet att redovisa skolledning och viss administration. Fram till 2012 skulle skolledare, enligt anvisningarna från Skolverket/SCB, redovisas som undervisningskostnader. I anvisningarna för 2013  flyttades skolledarna till kostnadsposten ”Övrigt”. I beskrivningarna för 2014 verkar det som om skolledarna återigen ska redovisas som ”undervisningskostnader”.

Lunds kommun verkar lydigt ha följt anvisningarna för inrapportering, medan andra kommuner inte verkar ha ändrat sin inrapportering. Andra kommuner har alltså betydligt högre kostnader för ”övrigt”, vilket troligen beror på att de flesta kommuner hänför kostnaderna för skolledning dit. Jag misstänker utöver detta att Lund felaktigt även flyttat en del andra administrativa kostnader, t ex administrativa chefer och skoladministratörer, till kategorin ”undervisningskostnader”.

Man kan alltså inte dra slutsatsen att Lunds grundskolor är dyrare än andra kommuners grundskolor!

Om man i stället jämför totalkostnaderna, och endast exkluderar lokalkostnaderna, får man en mer rättvisande bild av Lunds grundskolors kostnadsläge. Och det visar sig då att vi har en lägre kostnad för grundskolan än rikssnittet, och vi är bara marginellt dyrare än kommungruppen och skånesnittet. Och skillnaden ligger inte i ”undervisningskostnad”, utan ligger framför allt på skolmåltider och läromedel!

Det är skrämmande att Kommunkontoret inte gör en djupare analys, och att man använder direkt missvisande statistik för att ge sken av att Lunds grundskolor skulle ha höga kostnader.

Benchmarking mot andra förutsätter dels att vi har järnkoll på våra egna siffror, dels att vi kan lita på de siffror vi jämför oss mot.

Korrekta beslutsunderlag är en demokratifråga

Som politiker måste man kunna kräva att de beslutsunderlag som tas fram är korrekta. Jag betraktar det som en ren skandal att vi bedrev förra årets budgetarbete med uppenbart felaktiga underlag. Och det är också en skandal att Kommunkontoret, i årets budgetarbete, hävdar att Lunds grundskolors undervisningskostnader är kraftigt högre än jämförbara kommungruppers.

Det som behövs är:

  1. En grundlig revision av Lunds kommuns statistikinrapportering. De historiska siffror som rapporterats in till SIRIS kan man inte ändra, men när man inom kommunen gör benchmarking och uppföljningar måste man använda korrekta (reviderade) siffror, inte felaktigt inrapporterade egna siffror som man hämtat tillbaka från SIRIS, Kolada eller SCB.
  2. Kommunkontorets måste öppet redovisa vilka uppgifter som inrapporteras felaktigt, eller på ett sätt som äventyrat jämförbarheten. Man måste då också varna/flagga för de offentliga nyckeltal som därmed kan ha blivit missvisande. Vi ska aldrig acceptera en offentlig debatt som baserar sig på rena faktafel.
  3. Kommunstyrelsen måste få ett tydligt uppdrag att kvalitetssäkra kommande statistikinrapportering.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s