Hela budgetdebatten i Lund har kantrat!

I Lund ökar kostnaderna betydligt snabbare än intäkterna. Detta måste antingen åtgärdas med kostnadsminskningar eller intäktsökningar.

Enligt budgetdirektiv från Kommunstyrelsen ska nämnderna redovisa förslag på kostnadsminskningar motsvarande 3%, 5% och 7% av nämndens budget, vilket, även i det lägsta alternativet, innebär mycket omfattande nedskärningar.slakt

I normala fall handlar budgetdiskussionen om vilken verksamhet vi vill bedriva. Nu handlar diskussionen i stället om huruvida vi ska dra ner med hundra tjänster eller med tvåhundra.

Normalt brukar nämnderna, i arbetet med kommunens budget, redovisa de utmaningar nämndens verksamheter står inför. Att fokus detta år ensidigt riktats mot nedskärningar har dock gjort att dessa utmaningar inte adresseras i budgetarbetet. En avsaknad av denna diskussion är fullständigt absurd.

Även utan hot om nedskärningar saknas det nämligen inte utmaningar. För skolans del är de mest oroväckande:

  • Rekryteringsläget, där det blivit allt svårare att rekrytera behöriga lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Det räcker inte med att Lunds kommun önskar att vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunen måste också – i ord och handling – bli en attraktiv arbetsgivare.
  • Den höga sjukfrånvaron bland personalen. Sjuktalen i Lund ligger på en oacceptabelt hög nivå, vilket får konsekvenser för kvaliteten i undervisningen och för arbetsbelastningen på kollegor.

Redan utan några nedskärningar finns det alltså risk för att kvaliteten i verksamheten kommer att minska, och risken att hamna i en nedåtgående spiral är stor.

Jag förutsätter att verksamheternas stora utmaningar tas i beaktande i det fortsatta budgetarbetet, och att fokus riktas även mot verksamheternas kvalitet och inte enbart mot deras kostnader.

Lund ska, även i framtiden, ha skolor och förskolor som vi kan vara stolta över!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s