Ytterligare en skola rivs i Lund

Kostnaderna för att renovera Fäladsskolan (Svenshögsskolan) har skjutit i höjden. Därför föreslås nu i stället rivning.

Fäladsskolan. Foto: Lars Hansson/Larsilund.com.

I början av 2016 beställde Barn- och skolnämnden en ut- och ombyggnad av Fäladsskolan (Svenshögsskolan) för att klara mellanstadiebehoven på Norra Fäladen. Investeringen beräknades till 76 mnkr.

Nya undersökningar av byggnaderna har lett till att kostnadsprognosen nu pekar på 125 mnkr. Därför föreslår Servicenämnden i en skrivelse att man i stället bygger en ny skola och att den gamla rivs. En ny skola skulle kosta kommunen 146 mnkr.

Det finns dock en hake. För att bygga en ny skola krävs en ny detaljplan, och en helt ny projektering. Bara detaljplanen bedöms ta ett år att behandla, i bästa fall. Och sedan ska skolan byggas.

Den stora frågan är om Norra Fäladen klarar sig med befintlig mellanstadiekapacitet under så många år? Barn- och skolnämndens egen behovs- och kapacitetsanalys antyder motsatsen. Där anges att den utökade kapaciteten behövs redan höstterminen 2018.

Ärendet kommer att behandlas i Kommunstyrelsen i januari 2018.

Liknande projekt i Lund

  • Vikingaskolan (F-9) har ett stort renoveringsbehov. I september 2017 beställde BSN Lunds stad en om- och tillbyggnad av Vikingaskolan som innebär att alla byggnader utom G-husen rivs och att en i det närmaste ny skola byggs. Projektet uppges innebära ”ett stort evakueringsbehov”.
  • Östratornskolan (4-9) har kapacitetsbrist. BSN Lunds stad beställde därför i februari 2016 en mindre om- och tillbyggnad av skolan (i storleksordningen 39 mkr). Kommunstyrelsen har ännu inte behandlat denna beställning. Serviceförvaltningen har föreslagit att man i stället river alla byggnader utom H-huset, och därefter bygger en i huvudsak ny skola. Skolnämnden behandlade detta förslag i januari 2017. Nämnden var var dock tveksam till den stora investeringen för den nya skolan (214 mnkr), och valde därför att återremittera ärendet.
  • Svaneskolan (7-9) kommer enligt beslut i Kommunstyrelsen mars 2017 att rivas för att ge plats till den femte gymnasieskolan. Högstadieskolan kommer att flyttas till Parkskolan som dock först måste genomgå en om- och tillbyggnad.
  • Stångby centralskola (7-9) är planerad men inte beställd. Den behövs när antalet högstadieelever från Stångby blir så stort att de inte längre ryms på Lerbäckskolan och Gunnesboskolan. Skolnämnden planerade att behandla beställningen i juni 2017, men några beslutsunderlag har ännu inte blivit offentliga.
  • Lerbäckskolan påbörjades för ca 10 år sedan en renovering. Två etapper (högstadiet) har avslutats, men resten av renoveringen har avslutats mitt i. Stora delar av verksamheten bedrivs i paviljonger. Fritidsverksamheten bedrivs i lokaler som har tillfälliga dispenser. Mellanstadiedelen och skolgården har ett mycket eftersatt underhåll. Idrottshallen har underkänts av Arbetsmiljöverket. En ny idrottshall har beställts, men någon beställning på fortsatt renovering har inte lagts.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s