Falsk matematik i Lunds skolbudget

Falsk matematik i Lunds skolbudget

Efter valet ska Lunds kommunfullmäktige nu ta ett definitivt beslut om kommunens budget. En preliminär budget antogs i juni, men det nyvalda kommunfullmäktige har nu möjlighet att göra justeringar.

För att bibehålla exakt samma resurser per elev som under 2018 skulle grundskolan (inklusive fritidshem) behöva kompenseras dels för ökningen i elevantal (53,8 mnkr), dels för personalens löneökningar (36,7 mnkr). Detta kallas för fullständig kostnadsuppräkning, och brukar utgöra basen för en budget. Utifrån detta kan partierna sedan lägga till och dra ifrån, utifrån sina politiska prioriteringar. Fortsätt läsa