Barackerna på Vikingaskolan rivs och ersätts med … nya baracker.

Det är brist på lågstadieskolor öster om motorvägen i Lund. Barn- och skolnämnden har visserligen för många år sedan beställt lågstadieskolor på både Brunnshög, Mårtens Fälad och Råbylund, men samtliga beställningar har stoppats av Kommunstyrelsen.

Barackerna på Vikingaskolan. Foto: Lars Hansson

Nu har läget blivit akut, och inför hösten har kommunen en akut brist på lågstadieskolor i området.

Barn- och skolnämnden har därför, vid sitt senaste sammanträde, beslutat att utöka barackerna på Vikingaskolan. Men inför detta beslut uppdagades en del problem:

  • Bygglovet för de befintliga barackerna gick ut 2014. Verksamheten i dessa lokaler har alltså bedrivits utan bygglov under många år.
  • Att ställa nya baracker ovanpå de befintliga är inte möjligt. De befintliga barackerna kommer nämligen från Cramo. Lunds kommun har numera ett upphandlat ramavtal med Expandia och kan inte frångå detta. Expandiamoduler kan tydligen inte ställas ovanpå Cramomoduler.
  • Det finns möjlighet att ställa nya moduler bredvid de befintliga, men tekniska nämnden/parkförvaltningen motsätter sig en sådan placering.

Barn- och skolnämnden har därför valt den dyraste och mest opraktiska lösningen, nämligen att ta bort de befintliga barackerna och att placera helt nyköpta baracker i två plan.

Det rimligaste hade varit att bygga nytt på mark intill. Är det en tillfällig lösning kan man väl låna lite parkmark. Förlusten av parkmark är visserligen oönskad, men denna olägenhet är ganska liten om man jämför med de höga kostnader det innebär att kassera fungerande baracker och de olägenheter det innebär att bedriva verksamhet i baracker staplade ovanpå varandra.

Vikingaskolan. Foto: Lars Hansson

Men den verkliga frågan är:

Hur och när ska det presenteras en långsiktig och permanent lösning för lågstadiekapaciteten öster om motorvägen?