Falsk matematik i Lunds skolbudget

Falsk matematik i Lunds skolbudget

Efter valet ska Lunds kommunfullmäktige nu ta ett definitivt beslut om kommunens budget. En preliminär budget antogs i juni, men det nyvalda kommunfullmäktige har nu möjlighet att göra justeringar.

För att bibehålla exakt samma resurser per elev som under 2018 skulle grundskolan (inklusive fritidshem) behöva kompenseras dels för ökningen i elevantal (53,8 mnkr), dels för personalens löneökningar (36,7 mnkr). Detta kallas för fullständig kostnadsuppräkning, och brukar utgöra basen för en budget. Utifrån detta kan partierna sedan lägga till och dra ifrån, utifrån sina politiska prioriteringar. Läs mer

Krysskräll för Ida Alterå (C)

Krysskrällen i kommunfullmäktigevalet i Lund är Ida Alterå (C), student, 21 år, som med 5,7 % personkryss tar första ordinarie mandatet för (C).

Utan personkryss hade Ida Alterå, som är sjundenamn på Centerpartiets lista, hamnat utanför Lunds kommunfullmäktige, där partiet får fyra ordinarie ledamöter och två ersättare.

Ida Alterå fick nästan 300 kryss, medan förstanamnet på listan, Inga-Kerstin Eriksson, bara fick kryss på drygt 3 % av partiets valsedlar.

Även Ann Heberlein (M) tar sig förbi förstanamnet

Även Ann Heberlein (M) blir personvald med dubbelt så många personkryss som förstanamnet Christer Wallin.

Ann Heberlein, som står på nionde plats på Moderaternas lista, hade dock fått en ordinarie plats i Lunds kommunfullmäktige även utan personkryss.

Att Ann Heberlein skulle dra många personkryss var väntat, eftersom hon har hållit en hög, och bitvis provokativ profil, både i lokala och nationella media. Ann Heberlein har använt en retorik när det gäller invandrings- och asylpolitiken, som ligger väldigt nära Sverigedemokraternas.

Förstanamnen får personkryss

Många väljare kryssar förstanamnet på valsedeln. Därför blir Hedvig Åkesson (KD), Anders Almgren (S), Karin Svensson-Smith (MP), Hans-Olof Andersson (SD) och Maja Grubelic (FI) personvalda. Alla med kryss på strax över 5 % av partiets röster.

Hanna Gunnarsson (V) blir personvald med imponerande 7,6 % av partiets röster, men kommer förmodligen att lämna Lunds kommunfullmäktige då hon även tog hem partiets riksdagsmandat i valdistriktet ”Skåne läns södra”.

Sämre har det gått för förstanamnen Inga-Kerstin Eriksson (C), Christer Wallin (M), och Börje Hed (FNL),  som inte fått kryss på 5 % av partiets valsedlar, gränsen för att bli personvald.

Philip Sandberg (L) briljerar, och upprepar förra årets bedrift

Philip Sandberg (L), förstanamn för Liberalerna, blir kommunens i särklass mest kryssade kommunpolitiker, med kryss på 15 % av partiets valsedlar. I antal räknat är det ca 1 500 kryss, nästan en fördubbling jämfört med förra valet, där han också blev kommunens mest kryssade politiker.

Och oavsett om man räknar i procent av det egna partiets röster eller i faktiskt antal personkryss är Philip Sandberg .

Man kan jämföra Philips 1 500 kryss med kommunvalets näst mest kryssade politiker, Ann Heberlein (M), som fick knappt 1 000 kryss.

 

 

Lärarna behöver inte fjärrstyras från riksdagsbänken

Jan Björklund (L),  Christer Nylander (L) och Lotta Edholm (L) föreslår ett mobiltelefonförbud i Dagens Nyheter 5/2.

Att bristen på studiero är ett stort problem i landets skolor är odiskutabelt. Många elevenkäter visar detta svart på vitt. Men orsakerna till stöket kan variera, och därmed också vilka åtgärder som bäst ökar studieron. Det saknas inte heller verktyg för att vidta åtgärder. Både lärare och skolledare har både skyldighet och långtgående möjligheter att ingripa mot sådant som stör. I många fall kan säkert ett mobilförbud vara både motiverat och verkningsfullt. Och i så fall ska läraren eller skolledningen givetvis använda dessa verktyg.

Men det finns mycket annat än mobiltelefoner som kan avleda uppmärksamheten från undervisningen. Impulskontroll och studieteknik krävs för att kunna fokusera på skolarbetet oavsett om störningsmomentet är ett SMS eller snyggingen på andra bänkraden. Och om man har en tråkig, oengagerad och svårbegriplig lärare kan inte ens den mest disciplinerade undvika att tankarna far iväg åt annat håll.

Problemet är alltså mycket mer mångfacetterat än vad Björklund och Nylander antyder. Och ett landsomfattande mobilförbud är helt fel väg att gå. En lärare får knappast högre pondus av att vara fjärrstyrd från riksdagsbänken. Problemen med stök är lokala och måste hanteras lokalt, utifrån en lokal analys av orsakerna och med ett lokalt ansvar för att åtgärderna ger resultat.

Ett grundläggande signum för liberalismen har alltid varit att man litar på att människor kan tänka själva och ta eget ansvar. Det finns inga skäl att undanta lärare och skolledare från detta synsätt. Det förvånar mig därför att just Björklund och Nylander kommer med detta förslag, där man förminskar lärarens pondus till förmån för ett populistiskt men verkningslöst förmynderi.

Förskolebygge avbryts på oklara grunder

Bygget av Vildandens förskola har avbrutits på oklara grunder. Nu riskerar familjer i västra Lund att stå utan förskola.

Barn- och skolnämnden beställde i mars 2014 en ny 6-avdelningars förskola på Vildanden i västra Lund. Beställningen grundades på den då aktuella befolkningsprognosen.

När Kommunstyrelsen skulle ge klartecken åt skolnämndens beställning valde man att i stället beställa en förskola med åtta avdelningar. Beslutet att beställa en större förskola grundades på att Kommunkontoret gjorde en annan bedömning av barnunderlaget än skolnämnden.

Läs mer