Avskyvärt vänstervåld i Limhamn

Demonstrationer är ok, men de ska ha som syfte att manifestera en uppfattning, inte att störa eller förstöra för andra som vill sprida sina åsikter.

Jag avskyr nazism och rasism i alla dess former, men jag blir lika upprörd över bilderna från Limhamn där demonstrationen verkar ha haft som mål att hindra andra från att komma till tals. Maskerade demonstranter som kastar bengaliska eldar och brinnande marschaller, som slår på polishästar och som försöker sparka sönder polisbilar, det är ett våld som aldrig får accepteras!!!
Bilderna i Sydsvenskan talar sitt tydliga språk. Detta var inte en fredlig motdemonstration. Det var, åtminstone delvis, en i förväg planerad aktion med syfte att sätta sig över lagen och med våld driva bort nazisterna.

Svenskarnas parti är visserligen vidrigt, men lynchning är vidrigare. Jag hoppas att våldsverkarna i Limhamn kan identifieras och likt Anton Nilson dömas för sina dåd. Alla partier, även de vidriga, ska kunna yttra sina åsikter. Om denna typ av våld på minsta sätt accepteras eller tolereras mot ytterlighetspartier är risken stor att metoderna blir okej mellan alla politiska motståndare. En sådan utveckling skulle vara förödande för Sverige.

Eva Dahlgren förespråkar en betydligt trevligare metod: ”Låt nazister o rasisters snedvridna tankar o ord dö i den friska luften på folktomma fält.”.

Och man blir påkörd när man försöker ställa sig i vägen för ett fordon i rörelse. Det borde till och med en vänsteraktivist begripa.

Miljöfarliga vallöften från (S)

I Lund föreslår (S) en mycket märklig budget för kommunen. Man finansierar sina fagra vallöften med en ökad utdelning från det kommunalägda energibolaget Kraftringen.

Detta är ett mycket oroväckande förslag. Kraftringen har gjort stora investeringar i miljövänlig energiproduktion (Örtoftaverket) och står inför ytterligare stora investeringar. Även dessa handlar i många fall om anpassningar till miljövänligare produktion.

Dessutom behöver Kraftringen konsolideras. De stora investeringarna har till stora delar finansierats med upplåning, och har gjort koncernen känsligare för ränte- och konjunktursvängningar. Ett alltför stort vinstuttag ur koncernen sänker koncernens kreditvärdighet, vilket leder till högre lånekostnader.

Förslaget från (S) riskerar alltså att få två allvarliga konsekvenser:

  • De kommande miljöinvesteringarna uteblir.
  • Kraftringen tvingas höja el- och fjärrvärmepriserna.

Att finansiera kommunal verksamhet via el- och fjärrvärmeräkningen är att ta ut en dold skatt. En skatt som bara drabbar hälften av kommuninvånarna. I halva kommunen är det nämligen privatägda Skånska Energi, och inte Kraftringen som har nätkoncession.

Kraftringen drivs tillsammans med tre grannkommuner, och vinstutdelningen regleras av en gemensamt överenskommen utdelningspolicy. Lunds kommun har visserligen egen majoritet på bolagsstämman, men att bryta mot ingångna överenskommelser är inte snyggt. Och detta är precis var (S) vill göra.

Men den allvarligaste frågan är hur övriga partier i Lund ställer sig till minskade miljöinvesteringar inom Kraftringen. (S) skulle, vid ett eventuellt maktskifte i Lund, inte få med sig varken (MP) eller (V) på detta befängda förslag, och skulle då tvingas att höja skatten ytterligare för att finansiera sina fagra vallöften.

Lögn, förbannad lögn och statistik

”45% av dem som röstar på KD vill öka andelen privat äldreomsorg”, skriver Sydsvenskan. Tidningen har gjort en opinionsundersökning, bland 1029 lundabor, och försöker nu göra så många spaltmillimeter som möjligt av den.

Men hur många kristdemokratiska väljare har man egentligen frågat? Ja, från samma undersökning har man tidigare publicerat partisympatierna, och KD fick då 1,6%. Det skulle innebära att ovanstående slutsats baserar sig på ca 16 svar. Vid ett så litet antal tillfrågade, och antaget en konfidensgrad på 95%, blir konfidensintervallet 45%+-24% !!!!

Sommarens nyhetstorka skördar många offer, men Sydsvenskans statistikövningar är en svårslagen intellektuell våldtäkt på läsarna …

Oseriösa ”intermittenta anställningar” bör bli åtalbara

Allt fler anställs idag med märkliga anställningskontrakt, som innebär att arbetsgivaren fritt kan reglera arbetstiden mellan 0% och 100%. I anställningskontraktet står det ”timanställd”, ”behovsanställd” eller ”intermittent anställning”. Många oseriösa arbetsgivare, inte minst inom handeln, sätter dessa anställningsformer i system, och använder dem för att täcka stadigvarande personalbehov. Det kan hända att samtliga anställda i en butik, även butikscheferna, är ”intermittent anställda”. Fortsätt läsa

Ett regeringsskifte innebär större barngrupper i förskolan

I Lund går vart femte barn i en fristående förskola. Verksamheterna fungerar bra och föräldrarna är mycket nöjda.

Flera av dessa verksamheter hotas om det blir regeringsskifte i valet. De rödgröna går nämligen till val på att införa ett vinstförbud för friskolor.

Att de som arbetar i ett företag ska ha lön betraktas som en självklarhet. De flesta anser också att det okej att de som lånar ut pengar, t ex banker, får en skälig ränta. Men ibland skjuter investerare till pengar utan krav på ränta. I stället får man då utdelning när (och om) verksamheten går med överskott. Och man får det i form av vinstutdelning.

Detta kan sticka i ögonen på somliga, men är inte mer ofint än den ränta som banken tar ut när man tagit banklån till investeringen.

Det finns ytterligare en anledning till att fristående förskolor måste generera vinst. Ett företag som går med förlust måste nämligen, om man inte har sparade vinstmedel, antingen ta in nytt kapital eller försätta sig i konkurs. Och hur ska man kunna bygga upp en reserv i form av sparade vinstmedel om man inte får gå med vinst?

En verksamhet med vinstförbud blir alltså ointressant för investerare, och går omkull vid minsta ekonomiska motgång. Ingen förskola överlever i längden med sådana förutsättningar.

Vad händer då om de fristående förskolorna kastar in handduken? Jo, kommunen måste erbjuda ytterligare 1 500 barn plats i de kommunala förskolorna. Omöjliga villkor för friskolorna drabbar alltså alla barn i form av större barngrupper på alla förskolor.

Löfven försöker hämta upp sina egna ur diket

Stefan Löfvens utspel i Almedalen om att sätta ett tak för antalet barn i småbarnsavdelningarna är ett stort svek mot de kommuner som redan satsar på förskolan. I Lund, Stockholm och många andra alliansstyrda kommuner är personaltätheten hög och gruppstorlekarna små. Vi har medvetet prioriterat förskolan eftersom den är otroligt viktig. Socialdemokratiskt styrda Malmö och Göteborg är däremot skamfläckar på Sveriges förskolekarta. Där är barngrupperna stora och personaltätheten låg.

I Lund har småbarnsavdelningarna redan färre än 15 barn. En statlig satsning på ett tak skulle i praktiken bli ett extra statsbidrag till framför allt socialdemokratiskt styrda kommuner, kommuner som redan får extra mycket pengar vi de statliga skatteutjämningssystemen.

Jag reagerar också på att Löfven endast pratar om avdelningsstorleken. Det viktiga för en förskola är personaltätheten! Det är den som i praktiken avgör hur stora barngrupperna under dagen blir. Har man en god personaltäthet bildas två eller tre grupper på varje avdelning. Är den däremot låg måste man samarbeta med avdelningen bredvid, och då har man i praktiken en grupp på kanske 30 barn.

Visst är det publikfriande att prata om avdelningsstorlek. Och det funkar säkert i Malmö, där förskolan är på gränsen till sammanbrott. Men i Lund har vi kommit så pass långt att vi hellre pratar om det pedagogiska innehållet i verksamheten. Jag hoppas givetvis att även Malmö når dit så småningom.

Det är inte Sverige som behöver ett regeringsskifte. Det är Malmö och Göteborg.

PRAO:n blir kvar

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutade idag ”att eleverna tills vidare oförändrat ska erbjudas PRAO i årskurs 8 och 9”. Därmed gäller inte högstadierektorernas tidigare besked om att PRAO:n ska upphöra. En enig nämnd ställde sig bakom Folkpartiets förslag.

På ett möte tidigare under dagen förtydligade Arbetsmiljöverket sina krav på skolornas arbete med att  göra riskbedömningar av praktikplatser. Arbetsmiljöverket backade då fullständigt från de orimliga krav som man tidigare ställt.

Nämnden kommer i september åter att behandla grundskolornas SYV-verksamhet. Gymnasievalet är troligen det första livsavgörande val som våra elever gör. Därför gäller det att eleven fått så mycket kunskap att hen kan göra ett medvetet val. SYV-verksamheten måste bestå av mer än bara några timmars information om gymnasievalet.