Integration på Norra Fäladen flyter inte friktionsfritt

Nyligen anmäldes Lunds kommun till Skolinspektionen för att vi enligt anmälaren inte arbetat tillräckligt med integrationen. En artikel om detta publiceras i Skånska Dagbladet 14/5.

Inför läsårsskiftet ville rektorn på Backaskolan integrera eleverna genom att upplösa de tre befintliga andraklasserna klasser och bilda två helt nya tredjeklasser. Detta skulle dels innebära att de befintliga klasskamrats- och lärarrelationerna bröts upp, dels att de nya klasserna skulle få 31 resp 32 elever!

Som skolpolitiker får jag inte lägga mig i detta beslut, eftersom skolornas klassindelning enligt grundskoleförordningen beslutas enväldigt av rektor. Däremot har vi inom Lunds kommun en policy för brukarinflytande. Den innebär att rektor ska samverka med föräldrarna vid denna typ av förändringar. Jag insisterade därför på att brukarpolicyn skulle följas.

Fortsätt läsa