Hela budgetdebatten i Lund har kantrat!

I Lund ökar kostnaderna betydligt snabbare än intäkterna. Detta måste antingen åtgärdas med kostnadsminskningar eller intäktsökningar.

Enligt budgetdirektiv från Kommunstyrelsen ska nämnderna redovisa förslag på kostnadsminskningar motsvarande 3%, 5% och 7% av nämndens budget, vilket, även i det lägsta alternativet, innebär mycket omfattande nedskärningar. Läs mer

Lunds kommun måste få koll på sina siffror

Lokalkostnader

I början av året reagerade jag över att grundskolans lokalkostnader ökat på ett orimligt sätt i Skolverkets statistik (SIRIS) för 2014.

skarmklippNär jag nu tittar på de nya siffrorna för 2015 så upptäcker jag att grundskolans lokalkostnader plötsligt minskat med nästan 20%!!!

Det är alltså helt uppenbart att inrapporteringen för 2014 varit kraftigt felaktig. Läs mer

2016 – Året då lärarbristen skakade skolan

Sommaren 2016 har minst sagt varit turbulent för skolledarna i Lund. Fler lärare än någonsin har sagt upp sig, för att i stället få mer välbetalda jobb i grannkommunerna. Och i grannkommunerna händer samma sak. Vi talar om extremt höga nivåer på personalomsättningen! Det finns skolor i Lund där samtliga lärare sagt upp sig. För att fylla tomrummen har Lund rekryterat från andra kommuner, och fått betala historiskt höga löner. Det påstås att lönerna vid årets nyanställningar ligger 10% högre än förra året. Inte att undra på att lärarna byter jobb. Läs mer

Vem styr Lund?

Vem styr Lund?

I en artikel i Sydsvenskan 23/7, avseende ett uppdrag som Kommunfullmäktige gett till Kommunkontoret, säger Anders Almgren (S) att ”vi kan inte gå in och styra hur förvaltningarna jobbar”.

Almgrens inställning är både förvånande och oroväckande. Kommunstyrelsen både kan och ska styra sin förvaltning. Läs mer

Stängda gränser är fel

Alla länder mellan Turkiet/medelhavet och Sverige släpper just nu vidare en stor mängd flyktingar utan att varken registrera dem eller pröva asylskäl. Detta är ett systemfel inom den europeiska flyktingpolitiken som Sverige inte passivt kan betrakta.

Sverige får nämligen ta de yttersta konsekvenserna av  detta systemfel. Vi vill givetvis göra vår plikt när det gäller flyktingregistrering och asylprövning. Men vad gör vi när denna plikt egentligen borde ligga på mellanländerna. Ska vi acceptera att bördan faller över på oss, eller ska vi försöka tvinga mellanländerna att ta sitt ansvar?

Dessa länder duckar förmodligen inte enbart av rena bekvämlighetsskäl . Varje mellanland har säkert sin egen mix av att inte vilja och att inte kunna. Oavsett vilket så landar en orimlig börda på det första land som inte duckar, nämligen Sverige.

Att vissa EU-länder tillåter en obegränsad transittrafik utan flyktingregistrering är skamligt. Och att de här frågorna inte kan lösas gemensamt länderna emellan är den största kollaps jag sett i EU hittills. Regeringens förslag att stänga gränserna till Sverige är förmodligen ett bra sätt att hantera denna kollaps. Det tvingar mellanländerna att ta sitt ansvar och/eller att börja prata med varann. Det sorgliga är att flyktingarna själva blir brickorna i denna segdragna kamp. De försvinner inte bara för att alla potentiella mottagarländer säger ”inte hit”.

De flyktingarna som kommit till Europa behöver mat, kläder och tak över huvudet oavsett i vilken ordning Europas länder säger ”inte hit”. Och Sverige måste hjälpa till med detta. Att lägga sig på EU:s miniminivå är helt fel, eftersom en sådan nivå inte räcker ens om alla EU:s medlemsstater skulle acceptera denna nivå. Och om vi, och med vi menar jag då både Sverige och övriga Europa, lämnar de flyktingar som  överstiger denna nivå utan mat och husrum, så deltar vi aktivt i dödandet av flyende människor.

Sverige borde, tvärt emot vad Löfven och Romson gjorde, tydligt signalera att vi i Sverige är beredda att ta emot ett större antal än EU:s miniminivå, men att vi kräver att andra länder gör likadant. För att ge skärpa åt ett sådant krav kan tillfälligt stängda gränser vara  befogade, men bara för detta enda syfte. Målet måste hela tiden vara att öppna gränserna, i hela Europa, så att människor slipper dö, torteras och förföljas. Några sådan signaler kom inte från Löfven och Romson.

Men det är en mänsklig rättighet, och dem står vi upp för, eller hur?