Fler förskolor ska minska barngrupperna

Fler förskolor behövs för att minska barngrupperna. Folkpartiet Liberalerna i Lund föreslår därför:

  • att vissa planerade förskolebyggen tidigareläggas.
  • att nybyggnadsplanerna utökas med ytterligare förskolor.
  • att fler familjer, om de så önskar, erbjuds plats i uteförskolor, bl a genom förskolebussar.

Fortsätt läsa