Har Lund landets värsta mobbarskolor?

Folkhälsoinstitutet har gjort en enkät där man frågat landets niondeklassare om det förekommer mobbning i deras klass. Utefter detta har Dagens Samhälle gjort en ranking av landets skolor, och i en artikel den 20/5 utpekas skolorna i toppen, bl a några lundaskolor, som ”de värsta mobbarskolorna”. BEO Lars Arrhenius uttalar sig också kritiskt mot dessa skolor.

Fortsätt läsa