Omtag för skollokaler i Centrum

Tjänstemännen har föreslagit stora förändringar av skolorganisationen i Centrum och på Väster. De föreslagna förändringarna berör bl.a. Svaneskolan, Vårfruskolan, Apelskolan, Palettskolan och Fågelskolan. Fortsätt läsa

Ny stadsdel runt Öresundsvägen – Var ska barnen gå i skola?

I kväll har den borgerliga gruppen i barn- och skolnämnden diskuterat kommunens översiktsplan. Ett nytt bostadsområde med 4 500 bostäder planeras vid Öresundsvägen/Värpinge. Enligt planen ska eleverna från detta område gå på Fågelskolan.

Detta räcker inte! Det nya bostadsområdet genererar så pass många barn/elever att Fågelskolan inte räcker till. De yngre eleverna riskerar dessutom att få en osäker väg till skolan.

När barn- och skolnämnden på onsdag yttrar sig över översiktsplanen så kommer vi att påtala denna brist, och begära att både skolor och förskolor planeras inom det nya bostadsområdet.