Ett regeringsskifte innebär större barngrupper i förskolan

I Lund går vart femte barn i en fristående förskola. Verksamheterna fungerar bra och föräldrarna är mycket nöjda.

Flera av dessa verksamheter hotas om det blir regeringsskifte i valet. De rödgröna går nämligen till val på att införa ett vinstförbud för friskolor.

Att de som arbetar i ett företag ska ha lön betraktas som en självklarhet. De flesta anser också att det okej att de som lånar ut pengar, t ex banker, får en skälig ränta. Men ibland skjuter investerare till pengar utan krav på ränta. I stället får man då utdelning när (och om) verksamheten går med överskott. Och man får det i form av vinstutdelning.

Detta kan sticka i ögonen på somliga, men är inte mer ofint än den ränta som banken tar ut när man tagit banklån till investeringen.

Det finns ytterligare en anledning till att fristående förskolor måste generera vinst. Ett företag som går med förlust måste nämligen, om man inte har sparade vinstmedel, antingen ta in nytt kapital eller försätta sig i konkurs. Och hur ska man kunna bygga upp en reserv i form av sparade vinstmedel om man inte får gå med vinst?

En verksamhet med vinstförbud blir alltså ointressant för investerare, och går omkull vid minsta ekonomiska motgång. Ingen förskola överlever i längden med sådana förutsättningar.

Vad händer då om de fristående förskolorna kastar in handduken? Jo, kommunen måste erbjuda ytterligare 1 500 barn plats i de kommunala förskolorna. Omöjliga villkor för friskolorna drabbar alltså alla barn i form av större barngrupper på alla förskolor.

Löfven försöker hämta upp sina egna ur diket

Stefan Löfvens utspel i Almedalen om att sätta ett tak för antalet barn i småbarnsavdelningarna är ett stort svek mot de kommuner som redan satsar på förskolan. I Lund, Stockholm och många andra alliansstyrda kommuner är personaltätheten hög och gruppstorlekarna små. Vi har medvetet prioriterat förskolan eftersom den är otroligt viktig. Socialdemokratiskt styrda Malmö och Göteborg är däremot skamfläckar på Sveriges förskolekarta. Där är barngrupperna stora och personaltätheten låg.

I Lund har småbarnsavdelningarna redan färre än 15 barn. En statlig satsning på ett tak skulle i praktiken bli ett extra statsbidrag till framför allt socialdemokratiskt styrda kommuner, kommuner som redan får extra mycket pengar vi de statliga skatteutjämningssystemen.

Jag reagerar också på att Löfven endast pratar om avdelningsstorleken. Det viktiga för en förskola är personaltätheten! Det är den som i praktiken avgör hur stora barngrupperna under dagen blir. Har man en god personaltäthet bildas två eller tre grupper på varje avdelning. Är den däremot låg måste man samarbeta med avdelningen bredvid, och då har man i praktiken en grupp på kanske 30 barn.

Visst är det publikfriande att prata om avdelningsstorlek. Och det funkar säkert i Malmö, där förskolan är på gränsen till sammanbrott. Men i Lund har vi kommit så pass långt att vi hellre pratar om det pedagogiska innehållet i verksamheten. Jag hoppas givetvis att även Malmö når dit så småningom.

Det är inte Sverige som behöver ett regeringsskifte. Det är Malmö och Göteborg.

Ingen kioskvältare i Lund

Mona Sahlins (S) utspel om 30 timmars förskola är ingen kioskvältare i Lund. Löftet gäller barn till arbetslösa och föräldraldediga, och berör ca 700 lundafamiljer.

Men just i Lund lär detta valfläsk få liten betydelse. I Lund erbjuder vi nämligen redan 25 tim/v, dvs långt mer än de 15 tim/v som krävs i skollagen. Tanken med denna tid är att alla barn ska få del av de pedagogiska passen i förskolan. För detta räcker det förmodligen med 25 tim/v.

Det är inte många som utnyttjar dagens möjlighet fullt ut. Många föräldrar väljer att vara med sina barn – när de har möjlighet.

Se artiklar i Sydsvenskan, Dagens Nyheter, Skånska Dagbladet och Svenska Dagbladet.

Fler förskolor ska minska barngrupperna

Fler förskolor behövs för att minska barngrupperna. Folkpartiet Liberalerna i Lund föreslår därför:

  • att vissa planerade förskolebyggen tidigareläggas.
  • att nybyggnadsplanerna utökas med ytterligare förskolor.
  • att fler familjer, om de så önskar, erbjuds plats i uteförskolor, bl a genom förskolebussar.

Fortsätt läsa