Drogerna ska bort

Droghanteringen i Lund måste stoppas och här har skolorna en viktig uppgift. Personalen i skolan har daglig kontakt med eleverna och kan, om de får utbildning för det, se tidiga tecken på missbruk.

Sydsvenska Dagbladet skriver idag om den utbildning för som planeras för personalen på gymnasieskolorna i Lund. Men vi vet att droger förekommer även i grundskolan, och att missbruk startar i allt lägre åldrar.

Jag vill därför att även grundskolans personal ska få utbildning. På så sätt får vi ett effektivt förebyggande arbete, och kan ingripa resolut för att rädda brukande elever.

Man kan bevisa vad som helst med offentlig statistik

Genom att plocka ut några enstaka, noga utvalda nyckeltal från den offentliga statistiken kan man bevisa nästan vad som helst. Om man dessutom själv sätter basåret för tidsserien på ett sätt som passar ens egna syften så kan man bevisa ännu mer. En sådan fuling är precis vad Anders Almgren (S) presenterar inför torsdagens fullmäktigesammanträde i Lund.

Fortsätt läsa