Obegripligt, Fridolin!

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) har i media berättat om alla de lärare och rektorer som varit ledsna över de rödgröna skolsatsningar som uteblivit. Detta är för mig en stor gåta.

För det första fanns det inte särskilt stora skolsatsningar i Stefan Löfvens budget. Av allt det vackra som Löfven och Fridolin lovade i sommarens valrörelse fanns inte mycket kvar. Lågstadielyftet bantades till hälften och Fridolins löften om ökade lärarlöner ser man inte ett spår av. Förskolan föreslogs visserligen få mer resurser, men dessa skulle nästan helt finansieras med höjda avgifter, dvs av barnfamiljerna själva.

För det andra så antog riksdagen Alliansens budgetförslag. Anslagen till lågstadiesatsningar är därmed nästan dubbelt så stora som de som Löfven och Fridolin föreslog. Satsningarna på lärarfortbildning och karriärvägar för lärare likaså. Och förstärkningen inom förskolan betalas i alliansbudgeten av staten, inte av barnfamiljerna.

Lärare och rektorer borde jubla över budgetbeslutet. Och Fridolin själv borde se Alliansens skolbudget som en chans att faktiskt infria en del av de vallöften han inte själv klarade att få in i budgeten.

Nu går vi till val på nytt. Löfven och Fridolin har lovat att valet denna gång ska handla om det rödgröna budgetförslaget, inte om alla de fagra löften som man gav i sommarens valrörelse. Det är bra! Löfven och Fridolin får då verkligen en hel del att förklara, för föräldrar, elever, lärare och rektorer. Varför uteblev nästan alla utlovade satsningar på grundskolan? Varför föreslogs istället mångmiljardsatsningar på Komvux? Kan det möjligen vara så att Löfven ville frisera arbetslöshetsstatistiken lite?

Till alla lärare och rektorer som är ledsna över att den rödgröna budgeten föll har jag bara en enda uppmaning: Läs den rödgröna regeringens budgetförslag och jämför med den alliansbudget som antogs av riksdagen!

Löfven försöker hämta upp sina egna ur diket

Stefan Löfvens utspel i Almedalen om att sätta ett tak för antalet barn i småbarnsavdelningarna är ett stort svek mot de kommuner som redan satsar på förskolan. I Lund, Stockholm och många andra alliansstyrda kommuner är personaltätheten hög och gruppstorlekarna små. Vi har medvetet prioriterat förskolan eftersom den är otroligt viktig. Socialdemokratiskt styrda Malmö och Göteborg är däremot skamfläckar på Sveriges förskolekarta. Där är barngrupperna stora och personaltätheten låg.

I Lund har småbarnsavdelningarna redan färre än 15 barn. En statlig satsning på ett tak skulle i praktiken bli ett extra statsbidrag till framför allt socialdemokratiskt styrda kommuner, kommuner som redan får extra mycket pengar vi de statliga skatteutjämningssystemen.

Jag reagerar också på att Löfven endast pratar om avdelningsstorleken. Det viktiga för en förskola är personaltätheten! Det är den som i praktiken avgör hur stora barngrupperna under dagen blir. Har man en god personaltäthet bildas två eller tre grupper på varje avdelning. Är den däremot låg måste man samarbeta med avdelningen bredvid, och då har man i praktiken en grupp på kanske 30 barn.

Visst är det publikfriande att prata om avdelningsstorlek. Och det funkar säkert i Malmö, där förskolan är på gränsen till sammanbrott. Men i Lund har vi kommit så pass långt att vi hellre pratar om det pedagogiska innehållet i verksamheten. Jag hoppas givetvis att även Malmö når dit så småningom.

Det är inte Sverige som behöver ett regeringsskifte. Det är Malmö och Göteborg.