(S)-styre i Lund skulle bli ett lotteri – med barnen som insats

(S) vill ändra resursfördelningssystemet i Lund, men man berättar inte hur.

2008 införde Lund, på förslag från Folkpartiet, ett nytt resursfördelningssystem för förskolor och grundskolor. Resursfördelningssystemet, som kommit att kallas ”Direkt skolpeng”, bygger på några enkla principer: Fortsätt läsa

Fler förskolor ska minska barngrupperna

Fler förskolor behövs för att minska barngrupperna. Folkpartiet Liberalerna i Lund föreslår därför:

  • att vissa planerade förskolebyggen tidigareläggas.
  • att nybyggnadsplanerna utökas med ytterligare förskolor.
  • att fler familjer, om de så önskar, erbjuds plats i uteförskolor, bl a genom förskolebussar.

Fortsätt läsa

Slaget är varken förlorat eller vunnet

Enligt en opinionsundersökning gjord i Sydsvenskan den 7/7 blir det inget maktskifte i Lund efter valet 2010.

Folkpartiet och Centern har i undersökningen tappat två mandat vardera, och Moderaterna går framåt med två. Men man ska minnas att de sista mandaten för varje pari är alltid lite osäkra. Om man ligger precis på gränsen i båda valkretsarna kan två mandat hänga på en handfull röster. Allt kan hända fram till valdagen.

Fortsätt läsa

Låt tusen blommor blomma…

… men låt niohundra dö. Utvärdera verksamheterna genom ”pedagogisk revision”.

I Lund finns det en tradition av att ge skolorna en mycket stor pedagogisk frihet. Tanken bakom detta är att stimulera skolutveckling. Engagerade föregångare bryter ny väg, och andra kan följa efter.

Men blir det så i praktiken? Eller blir det bara spretigt?

Fortsätt läsa

Budgetbluff från (S)

I oppositionens förslag till budget för Lund 2011 föreslår (S), (V), (MP) och (DV) att kommunalskatten ska höjas med 40 öre. Detta är en bluff. Man har baserat budgeten på att en rödgrön regering ska ge ett ökat statsbidrag till kommunerna, s k Mona-pengar. Men regeringen tar ju inte dessa pengar ur egen ficka utan hämtar in dessa med ökade skatter (eller minskade jobbskatteavdrag) motsvarande ca 20 öre.

Oppositionsbudgeten i Lund förutsätter alltså en skattehöjning på 60 öre – någonstans.

Sedan ska man inte glömma att oppositionen i Regionen vill höja skatten ungefär lika mycket.

Se mer i Skånska Dagbladet och Sydsvenskan.