Mobbning – mycket kvar att göra

I samband med den nya skollagen förtydligades skolpersonalens, rektorns och huvudmannens skyldigheter att ingripa för att förhindra och förebygga kränkande behandling. Lagen har dock kommit att fungera så illa att den i många fall motverkar sitt syfte. Lagen bör därför ändras så att den blir mer pragmatisk, samtidigt som den bättre skyddar utsatta elever. Jag är övertygad om att detta är möjligt.

De detaljerade skrivningarna gör att alltför mycket fokus hamnar på dokumentation och ärendehantering, och alltför lite fokus läggas på att verkligen förhindra mobbning.

Fortsätt läsa

Har Lund landets värsta mobbarskolor?

Folkhälsoinstitutet har gjort en enkät där man frågat landets niondeklassare om det förekommer mobbning i deras klass. Utefter detta har Dagens Samhälle gjort en ranking av landets skolor, och i en artikel den 20/5 utpekas skolorna i toppen, bl a några lundaskolor, som ”de värsta mobbarskolorna”. BEO Lars Arrhenius uttalar sig också kritiskt mot dessa skolor.

Fortsätt läsa