Ingen kioskvältare i Lund

Mona Sahlins (S) utspel om 30 timmars förskola är ingen kioskvältare i Lund. Löftet gäller barn till arbetslösa och föräldraldediga, och berör ca 700 lundafamiljer.

Men just i Lund lär detta valfläsk få liten betydelse. I Lund erbjuder vi nämligen redan 25 tim/v, dvs långt mer än de 15 tim/v som krävs i skollagen. Tanken med denna tid är att alla barn ska få del av de pedagogiska passen i förskolan. För detta räcker det förmodligen med 25 tim/v.

Det är inte många som utnyttjar dagens möjlighet fullt ut. Många föräldrar väljer att vara med sina barn – när de har möjlighet.

Se artiklar i Sydsvenskan, Dagens Nyheter, Skånska Dagbladet och Svenska Dagbladet.