Burkan är speciell

Regeringen och utbildningsminister Jan Björklund har föreslagit ett förtydligande av rektors befogenheter. Lärare och elever ska kunna förbjudas att bära plagg som hindrar undervisningen, även om det handlar om religiösa plagg.

Förslaget väcker många märkliga reaktioner, och debattens vågor går heta kring det som kallas ett ”burkaförbud”. Men förslaget handlar faktiskt inte om ett burkaförbud, utan är ett lovvärt försök att klargöra rektors befogenheter. Självklart ska rektor få ingripa mot sådant som gör att undervisningen inte fungerar. Och när man inte kan se elevens eller lärarens ansikte så kan knappast undervisningen fungera.

Fortsätt läsa