Låt tusen blommor blomma…

… men låt niohundra dö. Utvärdera verksamheterna genom ”pedagogisk revision”.

I Lund finns det en tradition av att ge skolorna en mycket stor pedagogisk frihet. Tanken bakom detta är att stimulera skolutveckling. Engagerade föregångare bryter ny väg, och andra kan följa efter.

Men blir det så i praktiken? Eller blir det bara spretigt?

Fortsätt läsa