(S)-styre i Lund skulle bli ett lotteri – med barnen som insats

(S) vill ändra resursfördelningssystemet i Lund, men man berättar inte hur.

2008 införde Lund, på förslag från Folkpartiet, ett nytt resursfördelningssystem för förskolor och grundskolor. Resursfördelningssystemet, som kommit att kallas ”Direkt skolpeng”, bygger på några enkla principer: Fortsätt läsa

Direkt skolpeng – en lyckad reform

För fyra år sedan var Lunds kommun i stort behov av ett nytt resursfördelningssystem för grundskola och förskola. Den förra majoriteten hade vid två tillfällen misslyckats med att införa ett bidragssystem för fristående skolor/enskilda förskolor som uppfyllde skollagens krav på likvärdiga villkor. Länsrätten upphävde deras beslut då det var direkt olagligt.

Vi behövde ett välfungerande, enkelt och tydligt resursfördelningssystem som var enhetligt för hela kommunen.

Resultatet har blivit mycket lyckat, även om Sydsvenskan och Sydsvenskan gör allt för att påstå motsatsen. Fortsätt läsa