Mobbning – mycket kvar att göra

I samband med den nya skollagen förtydligades skolpersonalens, rektorns och huvudmannens skyldigheter att ingripa för att förhindra och förebygga kränkande behandling. Lagen har dock kommit att fungera så illa att den i många fall motverkar sitt syfte. Lagen bör därför ändras så att den blir mer pragmatisk, samtidigt som den bättre skyddar utsatta elever. Jag är övertygad om att detta är möjligt.

De detaljerade skrivningarna gör att alltför mycket fokus hamnar på dokumentation och ärendehantering, och alltför lite fokus läggas på att verkligen förhindra mobbning.

Fortsätt läsa

Det är dags att höja lärarlönerna

Alliansen med Folkpartiet i spetsen har nyligen presenterat en ny lärarutbildning. Utblildningen ska bli bättre än dagens på att försörja landets skolor med välutbildade och kompetenta lärare av olika slag. Den nya Skollagen, som presenterades igår, ställer större krav på att lärarna är behöriga i de ämnen de undervisar i.

Att Läraryrkets status måste höjas är uppenbart , men det räcker inte att bara förbättra utbildningen. Hur bra lärarutbildningen än blir så lockas inte många till yrket om lönen, efter tio års tjänst, ligger på 25 000 kronor. Fortsätt läsa