Omtag för skollokaler i Centrum

Tjänstemännen har föreslagit stora förändringar av skolorganisationen i Centrum och på Väster. De föreslagna förändringarna berör bl.a. Svaneskolan, Vårfruskolan, Apelskolan, Palettskolan och Fågelskolan. Fortsätt läsa

Har Lund landets värsta mobbarskolor?

Folkhälsoinstitutet har gjort en enkät där man frågat landets niondeklassare om det förekommer mobbning i deras klass. Utefter detta har Dagens Samhälle gjort en ranking av landets skolor, och i en artikel den 20/5 utpekas skolorna i toppen, bl a några lundaskolor, som ”de värsta mobbarskolorna”. BEO Lars Arrhenius uttalar sig också kritiskt mot dessa skolor.

Fortsätt läsa