PRAO:n blir kvar

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutade idag ”att eleverna tills vidare oförändrat ska erbjudas PRAO i årskurs 8 och 9”. Därmed gäller inte högstadierektorernas tidigare besked om att PRAO:n ska upphöra. En enig nämnd ställde sig bakom Folkpartiets förslag.

På ett möte tidigare under dagen förtydligade Arbetsmiljöverket sina krav på skolornas arbete med att  göra riskbedömningar av praktikplatser. Arbetsmiljöverket backade då fullständigt från de orimliga krav som man tidigare ställt.

Nämnden kommer i september åter att behandla grundskolornas SYV-verksamhet. Gymnasievalet är troligen det första livsavgörande val som våra elever gör. Därför gäller det att eleven fått så mycket kunskap att hen kan göra ett medvetet val. SYV-verksamheten måste bestå av mer än bara några timmars information om gymnasievalet.

Mail om PRAO

Idag fick jag följande mail från en elev i Lund:

Hej!

Jag heter Filip och går i klass 7  C på Östra Tornskolan.  Jag läste i Sydsvenskan att du tänkte ta upp diskussionen om PRAO på Skolnämndens möte den 18:e juni.  Jag och några vänner har därför för ett par dagar sedan samlat in namnunderskrifter från alla i klass 6 och 7 samt en del av 8:orna och vill överlämna dessa listor till dig inför mötet. ALLA elever som vi pratat med håller helt med om att det är fruktansvärt viktigt att skolorna behåller PRAON och att vi får möjlighet att komma ut och få en inblick i arbetslivet INNAN vi gör våra gymnaiseval.
Vi tycker att det är jätteviktigt att du tar upp PRAON i skolnämnden och vi vill visa dig vårt stöd genom att ge dig listorna så att övriga medlemmar  kan se att vi menar allvar.
Tack för att du står på vår sida. Hur kan vi  hinna ge dig listorna?
  /Filip Mårtensson
Vi har under många år arbetat aktivt med elevinflytande i Lunds skolor. Jag blir därför ledsen och bekymrad när rektorerna försöker genomföra förändringar av detta slag utan att involvera eleverna. Dessutom är PRAO:n, precis som Filip poängterar, otroligt viktig.
Jag kommer att göra vad jag kan för att eleverna ska få behålla sin PRAO.